Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen of andere overeenkomsten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 Prijzen

2.1 Alle prijzen op de site zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele type fouten. Voor de gevolgen van type fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Puur San is dan ook niet verplicht om het product volgens de foutieve prijs te leveren. Eventuele verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

2.2 In sommige gevallen is er sprake van een actieprijs. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang deze actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de actie periode geen aanspraak worden gemaakt.

Artikel 3 Betalingen

Betalingen geschieden middels een vooraf gestuurd betaalverzoek.

Artikel 4 Levering

Na ontvangst van betaling wordt het product zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen geleverd.

Artikel 5 Indien van toepassing

Puur San streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de inhoud volledig en/of onjuist zijn, dan wordt daar geen aansprakelijkheid voor aanvaard.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Puur San behoudt zich het recht voor deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Artikel 6 Klachten

Ondank alle inspanningen om alles zo goed en netjes mogelijk te laten verlopen, komt het helaas toch wel eens voor dat er iets misgaat. Eventuele klachten worden uiteraard altijd correct behandeld.

Wanneer er een klacht is over de geleverde producten of service, is het vriendelijke verzoek om onderstaande procedure te volgen.

  • Klachten over een product of service moeten uiterlijk binnen 7 dagen na constatering worden gemeld per e-mail op: sandra@puursanlochem.nl.
  • Klachten moeten duidelijk en volledig omschreven worden, onder vermelding van datum bestelling en product.
  • Klachten worden door Puur San binnen 7 (werk)dagen behandeld en teruggekoppeld.
  • Puur San streeft altijd naar het vinden van een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden.