Innerlijk Kind

"Geef je innerlijk kind weer de kans om blij te zijn"

Een gekwetst innerlijk kind kan in je volwassen leven energetisch veel hinder veroorzaken. Inner Child ondersteunt bij het heling proces.

Deze geurfrequentie ondersteunt het gevoel van geborgenheid en veiligheid. Ze geeft het innerlijke kind de kans om weer blij te zijn, zonder de energetische pijn uit het verleden uit de weg te gaan. Ze helpt om te aanvaarden dat jouw leven ook uit je verleden bestaat en helpt dit te integreren. Als de energetische pijn uit het verleden aanvaardt wordt, ontstaat er ruimte om in het hier en nu te leven. Ze helpt om de energetische pijn in alle rust naar boven te laten komen zodat je het kunt verwerken en het verleden een deel van jou wordt. Je mag je herinneren dat je heel bent

Gebruik de auraspray met gesloten ogen en laat de nevel over je neer dalen. Ook kun je de omgeving waar je verblijft benevelen. De energie van de hele ruimte zal op een positieve manier veranderen.

Ingrediënten: Tangarine, Ylang Ylang, Mandarijn, Benzoë, Tolubalsem

Prijs: € 17,95